Vibromuskulárna harmonizačná technika

Vibromuskulárna harmonizačná technika je technika, ktorá vznikala postupne a vyvíjala sa z „Bowenovej techniky“, často je ponímaná ako „pokročilý Bowen“. Jej tvorcom je Jock Ruddock, ktorý ju v roku 1997 začal používať a taktiež vyučovať na Bowen International Foundation member of Institute for Complementary Medicine v Londýne. Za zmienku stojí, že v Austrálii ako aj v Anglicku sú obe tieto techniky Bowen a VHT štátom uznávané a zdravotnými poisťovňami preplácané. V Anglicku má každý futbalový klub svojho bowenistu.

VHT sa zaraďuje medzi mäkké techniky s holistickým zameraním, snahou ktorého je celkovo ovplyvniť fyzický a emocionálny stav klienta. VHT pracuje nielen s fasciou ako s najinteligentnejšou štruktúrou ľudského tela, ale taktiež so svalmi ako jednotkami (myslíme tým svalové bruško a odstupové alebo úponové šľachy), rovnako tak s väzmi. Základom sú pohyby, kedy sa rozvibrovávajú jednotlivé štruktúry v rozdielnych vibráciách (pohyby cez svalové brušká vytvárajú iné vibrácie ako pohyby cez šľachy). Vibrovanie napomáha rozrušovať staré „štruktúry a celý pohyb ponúka ošetrovanému svalstvu potrebnú energiu pre návrat do jeho pôvodného stavu“. Pôsobením na celé telo ovplyvňujeme všetky štruktúry, ktoré stratili plnú funkčnosť. Je veľmi dobre známe, že pokiaľ jedna svalová skupina si neplní dobre svoju funkciu (v dôsledku poranenia, stresu), vedľajšia skupina bude vykazovať odchýlky vo funkcii (následkom preťaženia), takže po istej dobe budú postihnuté veľké svalové skupiny, alebo celé partie tela.

VHT je niečo na ladenie celého orchestra, kedy dirigent prichádza a na mávnutie jeho taktovky sa všetky nástroje rozozvučia v naprostom chaose, aby sa po pár minútach ladenia zjednotili do nádhernej melódie.

Vibromuskulárna harmonizačná technika je výborným prostriedkom proti: bolestiam chrbta a krčnej chrbtice, problémom s kĺbami, tenisovému lakťu, podkolennej šľachy, bolestiam kostrče, bolestiam chrbta v tehotenstve, problémom s menštruáciou a menopauzou, nepríjemnému nachladnutiu alebo chrípke, bolestiam trojklanného nervu, stresu, depresii, častým bolestiam hlavy a migrénam, chronickej únave, opuchom, syndrómu karpálneho tunelu, zatuhnutého ramena, rôzne ochorenia centrálnej nervovej sústavy ako napríklad skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, stavy po detskej mozgovej obrne a mnohým iným zdravotným problémom. Ošetrenie VHT sa doporučuje absolvovať v desiatich etapách medzi, ktorými sú časové prestávky (približne sedem dní). Podľa závažnosti počiatočného stavu môže trvať rôzne dlho, aj rok. Je však dokonale bezpečné, nebolestivé a jeho výsledkom je zlepšenie kvality života chorého človeka.

Jedno ošetrenie trvá 30 - 40 minút .