Iontová detoxikačná kúra

Zdravie ľudského tela je závislé na jeho rovnováhe (energetickej,biochemickej, elektrickej).Vplyvom znečistenia životného prostredia a kontinuálneho vývoja nových, pre telo neprirodzených látok, dochádza k usadzovaniu týchto splodín (toxínov) v bunkách. Časť týchto toxínov tvoria ťažké kovy, nezoxidované tuky, rezidua pesticídov, karcinogéne látky a ďalšie škodlivé látky nahromadené vo vašom tele zo znečistenej vody, atmosféry a stravy. Telo je oslabené nevhodnou stravou, ktorá nedodáva bunkám dostatok dôležitých živín. Bunky hromadia nevylúčené toxíny a postupne sa menia aj vlastnosti bunečnej membrány, ktorá nie je schopná správne prepúšťať látky dovnútra a von. Toxíny tak znemožňujú normálny chod organizmu a vytvárajú prostredie pre rozvoj rôznych chorôb, alergií a nesprávnych reakcií imunitného systému.

 

Pri iontovej detoxikácii dochádza k postupnému odstráneniu toxínov z tela na základe stimulácie buniek elektromagnetickým polom (bio-energie). Telové tekutiny prijímajú bio-energiu iontov vo vaničke cez chodidlá a prenášajú ju k jednotlivým bunkám. Tie potom dokážu vyplavovať nahromadené toxické látky a nežiadúce metabolity a zároveň efektívnejšie prijímať živiny. Jedná sa o veľmi účinný spôsob, ako sa zbaviť toxických látok – nezávisle na tom, kde sa vo vašom tele nachádzajú. Proces iontového čistenia STIMULUJE všetky bunky tela k intenzívnejšej látkovej výmene tým, že obnoví ich energetickú rovnováhu (elektrický potenciál bunky a jej membrány).

 

Dôležitým aspektom iontovej detoxikácie je taktiež schopnosť stimulovať elektromagnetickým polom reflexné body na chodidlách a uvoľňovať bloky energie v meridiánoch. Dlhodobé výsledky iontovej detoxikácie závisia aj na celkovom zdravotnom stave užívateľa, jeho ďalších zdravotných problémoch a v neposlednej miere aj jeho ochote zmeniť svoj životný štýl (stravovacie návyky, dostatok pohybu, redukciu stresu apod.).

 

Iontovú detoxikačnú kúru sa doporučuje absolvovať v desiatich kúrach medzi, ktorými sú časové prestávky (približne sedemdesiatdva hodín). Iontová detoxikačná kúra je však dokonale bezpečná, nebolestivá a jej výsledkom je zlepšenie kvality života človeka.

 

Jedna kúra trvá 30 minút .